Utvidet spilletid!

Alle klasser har fått utvidet spilletid i PW-Cup. 13 år rekrutt til 15 år spiller nå 2×15 min.

Klassen 16 år spiller nå 2×20 min.