Utvidet hallkapasitet.

På grunn av bedre tilgang på hallkapasistet ser vi det som mulig å utvide noen av klassene der det er størst pågang. PW forbeholder seg retten til å velge hvilke klasser, men uansett gjelder 32 lag pr klasse.

Det vil si at det ikke blir flere lag i noen klasser enn  32.