Praktisk informasjon

ANKOMST/INNSJEKK

 • Klubben/laget sin ansvarlige leder skal melde lagets ankomst i innsjekk på Thor Heyerdahl VGS.
 • Alle lag må registrere seg og og sørge for at Profixio er oppdatert med komplett spilleliste. Ingen lag er ansett som klar for spill før dette er gjort. De lagene som kommer til finalene, må fylle ut en ny da.
 • Deltagerkort, t-skjorter, m.m. vil bli utlevert ved innsjekk.
 • Hvis betaling for deltagerkort og påmeldingsavgift ikke er registrert, må kvittering forevises.
 • Åpningstider innsjekk fredag kl. 17:00 – 22:00
 • Åpningstider innsjekk lørdag kl. 08:00 – 09:30 (etter avtale)
 • Husk å sjekke eventuelle endringer i kampprogrammet (kan bli justeringer etter at det er publisert)

Kontaktperson under innsjekk er:

Tonje Strand Aydin tlf: 91388879

 

HALLENE

 • Spillere og ledere med deltagerkort har gratis adgang til alle haller.
 • I Farrishallen er det viktig at spillere og ledere oppholder seg til HØYRE for inngangen, eller oppe på galleriet. (Inngang bak spillerbenker til høyre for inngangen)
 • Se kartbeskrivelse og GPS-adresser til haller og overnattingssteder på vår hjemmeside under «Haller».

DELTAGERKORT

Alle som skal delta på cupen må bestille ett av deltagerkortene, dette gjelder også trener og oppmenn. Frist for bestilling av deltagerkort er 25. februar.

 • Påmeldingsavgift: kr: 2000,-

Deltagerkort:

 • A-kort: kr. 1650,- inkluderer:
  • Overnatting fredag til søndag på skole
  • Frokost og middag lørdag. Frokost og lunsjpakker søndag.
  • Fri transport mellom hallene (deltagerkort må forevises), se for øvrig eget punkt under Transport lengre nede på siden.
  • PW-Cup t-skjorte i spesialdesignet kvalitet
 • C-kort: kr. 950,- inkluderer:
  • Middag lørdag og lunsjpakke søndag.
  • Fri transport mellom hallene (deltagerkort må forevises), se for øvrig eget punkt under Transport lengre nede på siden.
  • PW-Cup t-skjorte i spesialdesignet kvalitet
 • D-kort: kr. 400,- inkluderer:
  • Fri transport mellom hallene (deltagerkort må forevises), se for øvrig eget punkt under Transport lengre nede på siden.
  • PW-Cup t-skjorte i spesialdesignet kvalitet

VIKTIG INFORMASJON:

 • Bestilling av deltagerkort er bindende med – (minus) ett kort. Siste frist er en uke før turneringen starter, etter dette vil kort ikke bli refundert. Det vil være mulighet for å kjøpe ekstra A, C og D kort ved innsjekk. Kjøp av ekstra A kort forutsetter at det er plass på overnattingsskolen! Men send gjerne en mail i forkant, så vil dette være enklere å få ordnet for alle parter.
 • Informasjon om allergener og religiøse hensyn som dere vil/ønsker at vi tar hensyn til må meldes inn i Profixio ved bestilling av deltagerkort.
 • Betaling av påmeldingsavgift må betales for at påmelding skal være gyldig. Dersom påmeldingen ikke er betalt innen betalingsfristen, har PW-Cup muligheten til å hente inn lag fra en eventuell venteliste som erstatning.
 • Bestilling av T-skjorter må gjøres i Profixio, senest 14 dager før turneringsstart.
 • Lag som trekkes seg etter at kampoppsettet er publisert mister innbetalt påmeldingsavgift og deltagerkort, samt måtte betale et gebyr på kr. 2500,-
 • Lag som ikke møter til turneringsstart uten å ha gitt skriftlig beskjed minst 3 virkedager i forveien, mister påmeldingsavgift og deltagerkort, samt et gebyr pålydende 5000,-.

SPILLERLISTER

 • Alle spillere og ledere må registreres i Profixio senest 14 dager før turneringsstart. PS ! Husk å etter registrere ekstra deltagere.

PIZZASERVERING

 • Pizza må bestilles på forhånd i PROFIXIO.
 • Frist for bestilling er to uker før turneringen starter.
 • For best mulig service ønsker vi at dere legger inn ønsket tidspunkt (mellom 18:00 og 22:00) for servering som melding i Profixio .
 • Husk å melde inn allergener ved bestilling.
 • Pris: 130,- pr. person. Pizzabuffet inkl. drikke.

Servering skjer i kantina på Thor Heyerdahl videregående skole (ved spesielle ønsker må dette avklares spesifikk ved bestilling).

MATPAKKER

 • Matpakker kan bestilles på forhånd i PROFIXIO.
 • Dette er matpakker som dere smører selv i frokostserveringen lørdag.
 • Pris pr. matpakke: 70,- inkl. en drikke.

OVERNATTING

Praktisk informasjon i forhold til overnatting på skoler:

 • Overnatting skjer som regel på skoler i nærheten av idrettshallene. Skolene er tilgjengelig fra 17:30 Fredag ettermiddag. Er IKKE mulig å sjekke inn på skolene før dette!!
 • Deltagerkort må kunne fremvises ved behov.
 • Lederne plikter å orientere sine spillere om branninstrukser og det reglementet som gjelder det enkelte overnattingssted.
 • Utgangsdørene til skolene vil bli stengt ca. klokka 23.00.  Klokka 24.00 skal det være fullstendig ro.
 • Lag eller enkeltpersoner som ikke overholder bestemmelsene vil kunne risikere å bli bortvist fra turneringen og rapportert til Norges Håndballforbund.
 • Hvert lag skal minst ha en voksen person/leder som er over 18 år tilstede under overnattingen. Ansvarlig lagleder må sove på rom med spillere. Det kan ikke forventes at vi har egne lederrom tilgjengelig. Dersom det er særskilte behov for dette må dette meldes inn ved bestilling av deltagerkort, så skal vi gjør vårt beste for tilrettelegging for dette. Dette kan dessverre føre til lengre reisevei til hall, pga av romstrukturen på de respektive skolene.
 • Kostnader ved eventuelle ødeleggelser bæres av det laget som har bodd på klasserommet. Pulter og stoler settes på plass før avreise.
 • Når lagene er klare for avreise skal de kontakte vaktmannskap for godkjenning av oppryddingen.
 • Utsjekk av rom: senest søndag kl. 12.00. Lag som ikke overholder denne delen av reglementet eller reiser uten godkjent opprydding vil bli belastet med et gebyr på kr 1500,-
 • Deltagende lag kan oppbevare bagasje i Jotron Arena Larvik eller i Farrishallen på eget ansvar, etter at de har ryddet ut i klasserommene.

TRANSPORT 

PW-Cup har busser som kjører mellom alle hallene lørdag og søndag. Alle bussene har sitt utgangspunkt ved Arena Larvik. Sjekk vår hjemmeside eller oppslag i hallene for rutetidene. Rutetidene blir publisert på www.pwcup.no.

 • Det er IKKE satt opp busstransport mellom hallene og overnattingsstedene på fredag, de lagene som har kamp på fredag vil vi være behjelpelig med transport for etter avtale mot avgift.(meldes inn senest en uke før turneringsstart).
 • Lag som kommer med båt, tog eller fly, må selv sørge for transport til Larvik eller til overnattingsstedet. PW-Cup er selvfølgelig behjelpelig med å bestille spesialtransport, mot avgift (minibuss). Send mail til: post@pwcup.no.
 • Nummeret til transporten vil dere finne på deltagerkort, bruk av denne utover oppsatt busstider fra PW-Cup vil vurderes fakturert i etterkant av turneringen. Minimum fakturert sum vil være 1000,- pr tur.
 • Deltagere må kunne vise frem deltagerkort uoppfordret ved transport mellom hallene.

Informasjon til lag med D-kort (altså som ikke overnatter på skolene):

 • Lagene må selv sørge for transport fram til stoppesteder for pw-cup busser.

MÅLTIDER

 • Frokost serveres på overnattingskolene, med unntak av Mesterfjellet og Hedrum ungdomskole, denne serveres i kantina på Thor Heyerdahl VGS.  Middag serveres i kantinen på Thor Heyerdahl VGS.
  • Lørdag.
   • Frokost: 06.00 – 09.30.
   • Middag: 15.00 – 20.00
  • Søndag:
   • Frokost: 06.00 – 09.30
   • Lunsjpakke hentes hos vaktene på skolene dere overnatter på.

Lag med spillere/ledere som trenger en spesiell meny (pga religion, allergi osv.) må melde fra om dette ved bestilling av deltagerkort.

Lagene har selv ansvar utover dette for å sørge for egen mat foruten det turneringen serverer. De lagene som spiller i Sandefjord og ikke får mulighet til å spise middag på Thor Heyerdahl VGS, vil ha mulighet for å få middagen servert i Sandefjord etter avtale senest en uke før turneringsstart.

PW-Cup ARTIKLER

PW-Cup t-skjorten er betalt gjennom deltakerkortet og deles ut ved innsjekk.

Øvrige artikler selges i sportsboden rett ved matserveringen/innsjekk på Thor Heyerdahl VGS. Her selges PW-Cupens hettejakke, og det resterende overskuddslageret av T-skjorter.

 

PREMIERING

Vinnerlagene får:

 • PW-Cup trofeet
 • Gullmedaljer til spiller/ledere (14 + 2)
 • Vinner-T-skjorter til spiller/ledere (14 +2)

Sølvvinnere får:

 • PW-Cup pokal
 • Sølvmedaljer til hver spiller/ ledere (14+2)

Tilleggspremier:

 • «Finalens mest verdifulle spiller» – som får spesialdesignet glasstrofe.
 • «All-star-team» – får All-star-team T-skjorte
 • Vinnere i 16 og 20 – årsklassene får en gavesjekk.
 • Finaledommere blir premiert

 

BRUK AV KLISTER

 • Det er kun tillatt å benytte vannløselig klister i klassene 15-20 år. (se kampreglement for godkjente klistertyper).
 • Det er et generelt (NHF-bestemt) klisterforbud opp til og med klassen J/G 14 år. Overtredelse kan medføre et gebyr på kr. 1000,- og eventuelle påløpende utgifter til ekstra rengjøring.
 • Lag som bruker klister ulovlig kan også bli bortvist fra turneringen.
 • Stavernhall 2 er klisterfri hall.

SPILLESTEDER

Haller i Larvik og Sandefjordsdistriktet vil bli benyttet under arrangementet. Alle hallene befinner seg i en avstand max 25 km fra Jotron Arena.

Siste finale er ferdig ca. kl. 22:00, søndag kveld.

 • Farrishallen
 • Framhallen
 • Fagerlihallen
 • Bommestadhallen
 • Bergslihallen
 • Tjøllinghallen
 • Stavernhallen (2 baner)
 • Nesjarhallen
 • Kveldehallen
 • Jotron Arena Larvik (2 baner).
 • Bugårdshallen, Sandefjord (2 baner)
 • Jotunhallen
 • Sandefjord VGS (2 baner)
 • Runarhallen, Sandefjord (2 baner)

 

DIVERSE

 • Det er ikke tillatt å nyte alkohol eller andre forbudte stoffer i forbindelse med turneringen ihht Norges Håndballforbund sine retningslinjer og Antidoping Norge.
 • Deltakere som trosser forbudet vil bli bortvist fra turneringen og rapportert til Norges Håndballforbund.
 • Røyking/snusing er ikke tillatt i hallene og på skolene, og vi oppfordrer alle ledere og foreldre om å avstå fra røyking eller snusing mens turneringen pågår.
 • Det er forbudt å benytte ball i ganger og garderober, samt innendørs på skolene.

SPILLERDISPENSASJON

 • Se eget punkt i kampreglementet.

SANITET

 • Røde Kors til stede, og patruljer jevnlig mellom alle hallene.

KONTAKTPERSONER

På baksiden på deltaker-kort vil viktige telefonnummer under turneringen finnes, eller ta kontakt med turneringsleder på post@pwcup.no.

JURY

 • PW-Cupen oppnevner en jury for turneringen, der arrangørens representant er leder, og ved lik utfall etter jury vurdering har turneringsleder utvidet mandat.
 • Juryen består for øvrig av to personer fra to ulike deltagende klubber/lag, som ikke er involvert i den respektive årsklassen/involverte klubber og representant fra PW-Cupens utviklerkorps.
 • Juryen medlemmer fra de respektive klubbene kontaktes av PW-Cupen senest en uke før turneringens oppstart. , og en representant fra PW-Cupens dommer utviklere.
 • Eventuelle protester må nedlegges i henhold til NHFs protestreglement, og følges slik som beskrevet i PW-Cupens kampreglementet.