Praktisk informasjon

ANKOMST/INNSJEKK

 • Deltakerklubbens ansvarlige leder skal melde lagets ankomst i innsjekkskranken på Thor Heyerdahl VGS.
 • Alle lag må registrere seg og levere en underskrevet spiller/lederliste samtidig. Ingen lag er ansett som klar for spill før dette er gjort.
 • Deltakerkort, t-skjorter, m.m. vil bli utlevert ved innsjekk.
 • Hvis betaling for deltakerkort og påmeldingsavgift ikke er registrert, må kvittering forevises.
 • Åpningstider innsjekk fredag kl. 17:00 – 22:00
 • Åpningstider innsjekk lørdag kl. 08:00 – 09:00 (etter avtale)
 • Husk å sjekke eventuelle endringer i kampprogrammet.

Kontaktperson under innsjekk er:

Tonje Strand Aydin tlf: 93846256

 

HALLENE

 • Spillere og ledere med deltakerkort har gratis adgang til alle haller.
 • I Farrishallen er det viktig at spillere og ledere oppholder seg til HØYRE for inngangen, eller oppe på galleriet. (Inngang bak spillerbenker til høyre for inngangen)
 • Se kartbeskrivelse og GPS-adresser til haller og overnattingssteder på vår hjemmeside under «Haller».

DELTAKERKORT

Alle som skal delta på cupen må bestille ett av deltagerkortene, dette gjelder også trener og oppmenn. Frist for bestilling er 1. mars.

 • Påmeldingsavgift: kr: 2000,-

Deltakerkort:

 • A-kort: kr. 1550,- , inkluderer:
  • Overnatting fredag til søndag på skole
  • Frokost og middag lørdag. Lunsjpakker søndag.
  • Fri transport mellom hallene (deltakerkort må forevises)
  • PW-Cup t-skjorte i spesialdesignet Prodry-kvalitet
 • Deltakerkort C – kr. 850,- Inkluderer:
  • Middag lørdag og lunsjpakke søndag.
  • Fri transport mellom hallene (deltakerkort må forevises)
  • PW-Cup t-skjorte i spesialdesignet Prodry-kvalitet
 • Deltakerkort D – kr. 400,- Inkluderer:
  • Fri transport mellom hallene (deltakerkort må forevises)
  • PW-Cup t-skjorte i spesialdesignet Prodry-kvalitet

Viktig informasjon:

 • Bestilling av deltakerkortene er bindende med +/- ett kort!
 • Betaling av påmeldingsavgift og deltagerkort må være registrert senest 3 uker før turneringen starter.
 • Bestilling av T-skjorter må gjøres i Profixio, senest 14 dager før turneringstart.
 • Lag som trekkes seg etter at kampoppsettet er publisert vil måtte betale et gebyr på kr. 2000,-
 • Lag som ikke møter til turneringsstart uten å ha gitt skriftlig beskjed, mister innbetalt påmeldingsavgift og deltakerkort.
 • Lag som ikke møter til turneringsstart blir belastet med et gebyr på kr. 5000,-

SPILLERLISTER

 • Alle spillere og ledere må registreres i Profixio senest 14 dager før turneringsstart.

PIZZASERVERING

 • Pizza må bestilles på forhånd i PROFIXIO.
 • Frist for bestilling er to uke før turneringen starter.
 • For best mulig service ønsker vi at dere legger inn ønsket tidspunkt for servering som melding i Profixio.
 • Pris: 120,- pr. person. Buffet inkl. drikke.

Servering skjer i kantina på Thor Heyerdahl videregående skole.

MATPAKKER

 • Matpakker kan bestilles på forhånd i PROFIXIO.
 • Dette er matpakker som dere smører selv i frokostserveringen lørdag.
 • Pris pr. matpakke: 65,- inkl. en drikke.

OVERNATTING

Praktisk informasjon i forhold til overnatting på skoler:

 • Overnatting skjer som regel på skoler i nærheten av idrettshallene. Skolene er tilgjengelig fra 17:30 Fredag ettermiddag.
 • Deltakerkort må kunne fremvises ved kontroll.
 • Lederne plikter å orientere sine spillere om branninstrukser og det reglementet som gjelder det enkelte overnattingssted.
 • Utgangsdørene til skolene vil bli stengt ca. klokka 23.00.  Klokka 24.00 bør det være fullstendig ro.
 • Lag eller enkeltpersoner som ikke overholder bestemmelsene vil kunne risikere å bli bortvist fra turneringen og rapportert til Norges Håndballforbund.
 • Hvert lag skal minst ha en voksen person/leder som er over 18 år tilstede under overnattingen.
 • Når lagene er klare for avreise skal de kontakte vaktmannskap for godkjenning av oppryddingen.
 • Kostnader ved eventuelle ødeleggelser bæres av det laget som har bodd på klasserommet. Pulter og stoler settes på plass før avreise.
 • Utsjekk av rom: senest søndag kl. 12.00. Lag som ikke overholder denne delen av reglementet eller reiser uten godkjent opprydding vil bli belastet med et gebyr på kr 1500,-
 • Deltakende lag kan oppbevare bagasje i Jotron Arena Larvik på eget ansvar, etter at de har ryddet ut i klasserommene.

TRANSPORT 

PW-Cup har busser som kjører mellom alle hallene. Alle bussene har sitt utgangspunkt ved Arena Larvik. Sjekk vår hjemmeside eller oppslag i hallene for rutetidene. Rutetidene blir publisert på www.pwcup.no.

 • Det er IKKE satt opp busstransport mellom hallene og overnattingsstedene på fredag.
 • Lag som kommer med båt, tog eller fly, må selv sørge for transport til Larvik eller til overnattingsstedet. PW-Cup er selvfølgelig behjelpelig med å bestille spesialtransport, mot avgift (minibuss). Send mail til: [email protected]
 • Deltakere må kunne vise frem deltakerkort uoppfordret ved transport mellom hallene.

Informasjon til lag med D-kort (altså som ikke overnatter på skolene):

 • Lagene må selv sørge for transport fram til stoppesteder for pw-cup busser.

MÅLTIDER

 • Frokost serveres på avtalt skole, middag serveres i kantinen på Thor Heyerdahl VGS.
  • Lørdag.
   • Frokost: 06.30 – 09.30.
   • Middag: 15.00 – 20.00
  • Søndag:
   • Frokost: 06.30 – 09.30
   • Lunsjpakke hentes hos vaktene på skolene dere overnatter på.

Lag med spillere/ledere som trenger en spesiell meny (pga religion, allergi osv.) må melde fra om dette ved registrering av spillerliste (14 dager før) i PROFIXIO.

Man har selv ansvar utover dette for å sørge for egen mat foruten det turneringen serverer.

PW-Cup ARTIKLER

PW-Cup t-skjorten er betalt gjennom deltakerkortet og deles ut ved innsjekk.

Øvrige artikler selges i sportsboden Arena Larvik. Her selges blant annet PW-Cupens hettejakke, og det resterende overskuddslageret av T-skjorter.

 

PREMIERING

Vinnerlagene får:

 • PW-Cup trofeet
 • Gullmedaljer til spiller/ledere (14 + 2)
 • Vinner-T-skjorter til spiller/ledere (14 +2)

 

Sølvvinnere får:

 • PW-Cup pokal
 • Sølvmedaljer til hver spiller/ ledere (14+2)

 

Tilleggspremier:

 • «Finalens mest verdifulle spiller» – som får spesialdesignet glasstrofe.
 • «All-star-team» – får All-star-team T-skjorte
 • Vinnere i 16 og 18 – årsklassene får en gavesjekk.
 • Finaledommere blir premiert

 

BRUK AV KLISTER

 • Det er kun tillatt å benytte vannløselig klister i klassene 15-18 år. (se kampreglement for godkjente klistertyper).
 • Det er et generelt (NHF-bestemt) klisterforbud opp til og med klassen J/G 14 år. Overtredelse kan medføre et gebyr på kr. 1000,- og eventuelle påløpende utgifter til ekstra rengjøring.
 • Lag som bruker klister ulovlig kan også bli bortvist fra turneringen.

 

SPILLESTEDER

Følgende haller kan bli benyttet. Haller i Larvik og Sandefjordsdistriktet vil bli benyttet under arrangementet. Alle hallene befinner seg i en avstand mindre enn 25 km fra Jotron Arena.

Siste finale er ferdig ca. kl. 22:00, søndag kveld.

 • Farrishallen
 • Framhallen
 • Fagerlihallen
 • Bommestadhallen
 • Bergslihallen
 • Tjøllinghallen
 • Stavernhallen
 • Nesjarhallen
 • Kveldehallen
 • Jotron Arena Larvik (2 baner).
 • Bugårdshallen, Sandefjord (2 baner)
 • Runarhallen, Sandefjord (2 baner)

 

DIVERSE

 • Det er ikke tillatt å nyte alkohol eller andre forbudte stoffer i forbindelse med turneringen, heller ikke på reisen til og fra.
 • Deltakere som trosser forbudet vil bli bortvist fra turneringen og rapportert til Norges Håndballforbund.
 • Røyking/snusing er ikke tillatt i hallene og på skolene, og vi oppfordrer alle ledere og foreldre om å avstå fra røyking eller snusing mens turneringen pågår.
 • Det er forbudt å benytte ball i ganger og garderober, samt innendørs på skolene.

SPILLERDISPENSASJON

 • Se eget punkt i kampreglementet.

SANITET

 • Røde Kors til stede, og patruljer jevnlig mellom alle hallene.

 

KONTAKTPERSONER

Se baksiden på deltaker-kort for viktige telefonnummer under turneringen eller gå inn på vår hjemmeside www.pwcup.no

JURY

 • PW-Cupen oppnevner en jury for turneringen, der arrangørens representant er leder.
 • Videre består juryen av en leder fra et av de deltakende lag, som ikke er involvert, og en representant fra PW-Cupens dommer utviklere.
 • Eventuelle protester må nedlegges i henhold til NHFs protestreglement, og følges slik som beskrevet i PW-Cupens kampreglementet.