Praktisk informasjon

ANKOMST/INNSJEKK

 • Deltakerklubbens ansvarlige leder skal melde lagets ankomst i innsjekkskranken på Thor Heyerdahl VGS.
 • Alle lag må registrere seg og levere en underskrevet spiller/lederliste samtidig. Ingen lag er ansett som klar for spill før dette er gjort.
 • Deltakerkort, t-skjorter, m.m. vil bli utlevert ved innsjekk.
 • Hvis betaling for deltakerkort og påmeldingsavgift ikke er registrert, må kvittering forevises.
 • Åpningstider innsjekk fredag kl. 17:00 – 22:00
 • Åpningstider innsjekk lørdag kl. 08:00 – 09:00 (etter avtale)
 • Husk å sjekke eventuelle endringer i kampprogrammet.

Kontaktperson under innsjekk er:

Tonje Strand Aydin tlf: 93846256

 

HALLENE

 • Spillere og ledere med deltakerkort har gratis adgang til alle haller.
 • I Farrishallen er det viktig at spillere og ledere oppholder seg til HØYRE for inngangen, eller oppe på galleriet. (Inngang bak spillerbenker til høyre for inngangen)
 • Se kartbeskrivelse og GPS-adresser til haller og overnattingssteder på vår hjemmeside under «Haller».

DELTAKERKORT

Alle som skal delta på cupen må bestille ett av deltagerkortene, dette gjelder også trener og oppmenn.

 • Påmeldingsavgift: kr: 2000,-

Deltakerkort:

 • A-kort: kr. 1550,- , inkluderer:
  • Overnatting fredag til søndag på skole
  • Frokost og middag lørdag. Lunsjpakker søndag.
  • Fri transport mellom hallene (fremvise deltakerkort ved påstigning)
  • PW-Cup t-skjorte i spesialdesignet Prodry-kvalitet
 • Deltakerkort C – kr. 850,- Inkluderer:
  • Middag lørdag og lunsjpakke søndag.
  • Fri transport mellom hallene.
  • PW-Cup t-skjorte i spesialdesignet Prodry-kvalitet
 • Deltakerkort D – kr. 400,- Inkluderer:
  • Fri transport mellom hallene (deltakerkort må forevises)
  • PW-Cup t-skjorte i spesialdesignet Prodry-kvalitet

Viktig informasjon:

 • Bestilling av deltakerkortene er bindende med +/- ett kort!
 • Betaling av påmeldingsavgift og deltagerkort må være registrert senest 3 uker før turneringen starter.
 • Bestilling av T-skjorter må gjøres i Profixio, senest 14 dager før turneringstart.
 • Lag som trekkes seg etter at kampoppsettet er publisert vil måtte betale et gebyr på kr. 2000,-
 • Lag som ikke møter til turneringsstart uten å ha gitt skriftlig beskjed, mister innbetalt påmeldingsavgift og deltakerkort.
 • Lag som ikke møter til turneringsstart blir belastet med et gebyr på kr. 5000,-

SPILLERLISTER

 • Alle spillere og ledere må registreres i Profixio senest 14 dager før turneringsstart.

PIZZASERVERING

 • Pizza må bestilles på forhånd i PROFIXIO.
 • Frist for bestilling er en uke før turneringen starter.
 • For best mulig service ønsker vi en mail på [email protected] om tidspunkt for ønsket servering.
 • Pris: 120,- pr. person. Buffet inkl. drikke.

Servering skjer i kantina på Thor Heyerdahl videregående skole.

MATPAKKER

 • Matpakker kan bestilles på forhånd i PROFIXIO.
 • Dette er matpakker som dere smører selv i frokostserveringen lørdag.
 • Pris pr. matpakke: 65,- inkl. en drikke.

OVERNATTING

Praktisk informasjon i forhold til overnatting på skoler:

 • Overnatting skjer som regel på skoler i nærheten av idrettshallene. Skolene er tilgjengelig fra 17:30 Fredag ettermiddag.
 • Deltakerkort må kunne fremvises ved kontroll.
 • Lederne plikter å orientere sine spillere om branninstrukser og det reglementet som gjelder det enkelte overnattingssted.
 • Utgangsdørene til skolene vil bli stengt ca. klokka 23.00.  Klokka 24.00 bør det være fullstendig ro.
 • Lag eller enkeltpersoner som ikke overholder bestemmelsene vil kunne risikere å bli bortvist fra turneringen og rapportert til Norges Håndballforbund.
 • Hvert lag skal minst ha en voksen person/leder som er over 18 år tilstede under overnattingen.
 • Når lagene er klare for avreise skal de kontakte vaktmannskap for godkjenning av oppryddingen.
 • Kostnader ved eventuelle ødeleggelser bæres av det laget som har bodd på klasserommet. Pulter og stoler settes på plass før avreise.
 • Utsjekk av rom: senest søndag kl. 12.00. Lag som ikke overholder denne delen av reglementet eller reiser uten godkjent opprydding vil bli belastet med et gebyr på kr 1500,-
 • Deltakende lag kan oppbevare bagasje i Jotron Arena Larvik på eget ansvar, etter at de har ryddet ut i klasserommene.

TRANSPORT 

PW-Cup har busser som kjører mellom alle hallene. Alle bussene har sitt utgangspunkt ved Arena Larvik. Sjekk vår hjemmeside eller oppslag i hallene for rutetidene. Rutetidene blir publisert på www.pwcup.no.

 • Det er IKKE satt opp busstransport mellom hallene og overnattingsstedene på fredag.
 • Lag som kommer med båt, tog eller fly, må selv sørge for transport til Larvik eller til overnattingsstedet. PW-Cup er selvfølgelig behjelpelig med å bestille spesialtransport, mot avgift (minibuss). Send mail til: [email protected]
 • Deltakere må kunne vise frem deltakerkort uoppfordret ved transport mellom hallene.

Informasjon til lag med D-kort (altså som ikke overnatter på skolene):

 • Lagene må selv sørge for transport fram til stoppesteder for pw-cup busser.

MÅLTIDER

 • Frokost serveres på avtalt skole, middag serveres i kantinen på Thor Heyerdahl VGS.
  • Lørdag.
   • Frokost: 06.30 – 09.30.
   • Middag: 15.00 – 20.00
  • Søndag:
   • Frokost: 06.30 – 09.30
   • Lunsjpakke hentes hos vaktene på skolene dere overnatter på.

Lag med spillere/ledere som trenger en spesiell meny (pga religion, allergi osv.) må melde fra om dette ved registrering av spillerliste (14 dager før) i PROFIXIO.

Man har selv ansvar utover dette for å sørge for egen mat foruten det turneringen serverer.

PW-Cup ARTIKLER

PW-Cup t-skjorten er betalt gjennom deltakerkortet og deles ut ved innsjekk.

Øvrige artikler selges i sportsboden Arena Larvik. Her selges blant annet PW-Cupens hettejakke, og det resterende overskuddslageret av T-skjorter.

 

PREMIERING

Vinnerlagene får:

 • PW-Cup trofeet
 • Gullmedaljer til spiller/ledere (14 + 2)
 • Vinner-T-skjorter til spiller/ledere (14 +2)

 

Sølvvinnere får:

 • PW-Cup pokal
 • Sølvmedaljer til hver spiller/ ledere (14+2)

 

Tilleggspremier:

 • «Finalens mest verdifulle spiller» – som får spesialdesignet glasstrofe.
 • «All-star-team» – får All-star-team T-skjorte
 • Vinnere i 16 og 18 – årsklassene får en gavesjekk.
 • Finaledommere blir premiert

 

BRUK AV KLISTER

 • Det er kun tillatt å benytte vannløselig klister i klassene 15-18 år. (se kampreglement for godkjente klistertyper).
 • Det er et generelt (NHF-bestemt) klisterforbud opp til og med klassen J/G 14 år. Overtredelse kan medføre et gebyr på kr. 1000,- og eventuelle påløpende utgifter til ekstra rengjøring.
 • Lag som bruker klister ulovlig kan også bli bortvist fra turneringen.

 

SPILLESTEDER

Følgende haller kan bli benyttet. Haller i Larvik og Sandefjordsdistriktet vil bli benyttet under arrangementet. Alle hallene befinner seg i en avstand mindre enn 25 km fra Jotron Arena.

Siste finale er ferdig ca. kl. 22:00, søndag kveld.

 • Farrishallen
 • Framhallen
 • Fagerlihallen
 • Bommestadhallen
 • Bergslihallen
 • Tjøllinghallen
 • Stavernhallen
 • Nesjarhallen
 • Kveldehallen
 • Jotron Arena Larvik (2 baner).
 • Bugårdshallen, Sandefjord (2 baner)
 • Runarhallen, Sandefjord (2 baner)

 

DIVERSE

 • Det er ikke tillatt å nyte alkohol eller andre forbudte stoffer i forbindelse med turneringen, heller ikke på reisen til og fra.
 • Deltakere som trosser forbudet vil bli bortvist fra turneringen og rapportert til Norges Håndballforbund.
 • Røyking/snusing er ikke tillatt i hallene og på skolene, og vi oppfordrer alle ledere og foreldre om å avstå fra røyking eller snusing mens turneringen pågår.
 • Det er forbudt å benytte ball i ganger og garderober, samt innendørs på skolene.

SPILLERDISPENSASJON

 • Se eget punkt i kampreglementet.

SANITET

 • Røde Kors til stede, og patruljer jevnlig mellom alle hallene.

 

KONTAKTPERSONER

Se baksiden på deltaker-kort for viktige telefonnummer under turneringen eller gå inn på vår hjemmeside www.pwcup.no

JURY

 • PW-Cupen oppnevner en jury for turneringen, der arrangørens representant er leder.
 • Videre består juryen av en leder fra et av de deltakende lag, som ikke er involvert, og en representant fra PW-Cupens dommer utviklere.
 • Eventuelle protester må nedlegges i henhold til NHFs protestreglement, og følges slik som beskrevet i PW-Cupens kampreglementet.