Turneringsreglement / Praktisk informasjon 2022

Turneringsreglement /Praktisk informasjon 2022

ANKOMST/INNSJEKK

 • Deltakerklubbens ansvarlige leder skal melde lagets ankomst i innsjekkskranken på Thor Heyerdahl VGS.
 • Alle lag må registrere seg og levere en underskrevet spiller/lederliste samtidig. Ingen lag er ansett som klar for spill før dette er gjort.
 • Deltakerkort, t-skjorter, m.m. vil bli utlevert ved innsjekk.
 • Hvis betaling for deltakerkort og påmeldingsavgift ikke er registrert, må kvittering forevises.
 • Åpningstider innsjekk fredag kl. 17:00 – 22:00
 • Åpningstider innsjekk lørdag.08:00 – 09:00 (ved behov)
 • Husk å sjekke eventuelle endringer i kampprogrammet.

Kontaktperson for innsjekk er:

Tonje Strand Aydin tlf: 93846256

 

HALLENE

 • Spillere og ledere med deltakerkort og ikledd idrettsantrekk har gratis adgang til alle haller.
 • I Farrishallen er det viktig at spillere og ledere oppholder seg til HØYRE for inngangen, eller oppe på galleriet. (Inngang bak spillerbenker til høyre for inngangen)
 • Se kartbeskrivelse og GPS-adresser til haller og overnattingssteder på vår hjemmeside under «Haller».

 

DELTAKERKORT

I likhet med tidligere år drar de som overnatter i arrangørens regi nytte av deltagerkortets tilbud.

 • Påmeldingsavgift: kr: 2000,-

Deltakerkort:

 • A-kort: kr. 1300,- , inkluderer: (uøved 12 år kr. 1.200)
  • Overnatting fredag til søndag på skole
  • Frokost og middag lørdag. Lunsjpakker søndag.
  • Fri transport mellom hallene (fremvise deltakerkort ved påstigning)
  • PW-Cup t-skjorte i spesialdesignet Prodry-kvalitet
 • Deltakerkort C – kr. 750,- Inkluderer:
  • Middag lørdag og lunsjpakker søndag kantina på THvs.(lunsj utleveres i kiosken i den hall dere spiller fra 08:30-0930)
  • Fri transport mellom hallene
  • PW-Cup t-skjorte i spesialdesignet Prodry-kvalitet
 • Deltakerkort D – kr. 390,- Inkluderer:
  • Gjelder deltagere og lag som ikke overnatter
  • Fri transport mellom hallene (deltakerkort må forevises)
  • PW-Cup t-skjorte i spesialdesignet Prodry-kvalitet

Viktig informasjon:

 • Bestilling av deltakerkortene er bindende med +/- ett kort!
 • Alle innbetalinger må være registrert 4 uker før turneringen starter.
 • Lag som trekkes seg etter påmeldingsfristen må betale et gebyr på kr. 2000,-
 • Lag som ikke møter til turneringsstart uten å ha gitt skriftlig beskjed, mister innbetalt påmeldingsgebyr og deltakeravgift.
 • Dessuten vil lag som ikke møter til turneringsstart blir belastet med et gebyr på kr. 5000,-

 

PIZZASERVERING

 • Pizza må bestilles på forhånd i PROFIXIO, ved påmelding.
 • Frist for bestilling er en uke før turneringen starter. (sjekk på mail etter det)
 • Pris: 100,- pr. person. Buffet inkl. drikke.

Servering skjer i kantina på Thor Heyerdahl videregående skole.

 

MATPAKKER

 • Matpakker kan bestilles på forhånd i PROFIXIO, ved påmelding.
 • Dette er matpakker som smøres selv i frokostserveringen. (kun lørdag)
 • Emballasje til matpakker fås utlevert til lag som har bestilt dette på forhånd.
 • Pris pr. matpakke pr. dag: 50,- inkl. en drikke.

 

OVERNATTING

Praktisk informasjon i forhold til overnatting på skoler:

 • Overnatting skjer som regel på skoler i nærheten av idrettshallene. Innsjekk 17:00
 • Deltakerkort må kunne fremvises ved kontroll.
 • Lederne plikter å orientere sine spillere om branninstrukser og det reglementet som gjelder det enkelte overnattingssted.
 • Utgangsdørene til skolene vil bli stengt ca. klokka 23.30.  Klokka 24.00 bør det være fullstendig ro.
 • Lag eller enkeltpersoner som ikke overholder bestemmelsene vil kunne risikere å bli bortvist fra turneringen og rapportert til Norges Håndballforbund.
 • Overnatting på JKØ-Stavern må bestilles på [email protected]
 • Hvert lag skal minst ha en voksen leder tilstede under overnattingen.
 • Når lagene er klare for avreise skal de kontakte vaktmannskap for godkjenning av oppryddingen.
 • Kostnader ved eventuelle ødeleggelser bæres av det laget som har bodd på klasserommet. Pulter og stoler settes på plass før avreise.
 • Utsjekk av rom: senest søndag kl. 12.00. Lag som ikke overholder denne delen av reglementet eller reiser uten godkjent opprydding vil bli belastet med et gebyr på kr 1500,-
 • Deltakende lag kan oppbevare bagasje i Arena Larvik på eget ansvar, etter at de har ryddet ut i klasserommene.

 

TRANSPORT 

PW-Cup har busser som kjører mellom alle hallene. Alle bussene har sitt utgangspunkt ved Arena Larvik. Sjekk vår hjemmeside eller oppslag i hallene for rutetidene. Rutetidene blir publisert på www.pwcup.no. Transport (minibuss) kan bestilles på mobil 959 99299. Betales av laga til en hyggelig pris. Kontaktperson: Trond Glemming.

 • Det er IKKE satt opp busstransport fredag.
 • Lag som kommer med båt, tog eller fly, må selv sørge for transport til Larvik eller til overnattingsstedet. PW-Cup er selvfølgelig behjelpelig med å bestille spesialtransport, mot avgift (minibuss). Send mail til: [email protected]
 • Deltakere må kunne vise frem deltakerkort uoppfordret ved transport mellom hallene.

 

Informasjon til lag med D-kort (altså som ikke overnatter på skolene):

 • Lagene må selv sørge for transport fram til stoppesteder for våre busser.

 

 

MÅLTIDER

 • Hvor: I kantinen på Thor Heyerdahl videregående skole, Hoffsgate 6, 3262 Larvik.
  • Lørdag.
   • Frokost: 06.30 – 09.30.
   • Middag: 15.00- 19.30
  • Søndag:
   • Frokost: 06.30 – 09.30
   • Lunsjpakker utleveres i kiosken i hallen, der ditt lag spiller fra 08:30-0930.

Lag med spillere/ledere som trenger en spesiell meny (pga religion, allergi osv.) må melde fra om dette ved bestilling av deltakerkortene (i PROFIXIO)

Personer som har matallergier vil bli servert salat som måltid.

Man har selv ansvar utover dette for å sørge for egen mat foruten det turneringen serverer.

PW-Cup ARTIKLER

PW-Cup t-skjorten er betalt gjennom deltakerkortet og deles ut til leder ved henting av disse.

Øvrige artikler selges i sportsboden Arena Larvik. Her selges blant annet PW-Cupens hettejakke.

 

PREMIERING

Vinnerlagene får:

 • PW-Cup trofeet
 • Gullmedaljer til spiller/ledere (14 + 2)
 • Vinner-T-skjorter til spiller/ledere (14 +2)

 

Sølvvinnere får:

 • PW-Cup pokal
 • Sølvmedaljer til hver spiller/ ledere (14+2)

 

Tilleggspremier:

 • «Finalens mest verdifulle spiller» – som får spesialdesignet glasstrofe.
 • «All-star-team» – får All-star-team T-skjorte
 • Vinnere i 16 – årsklassene får en gavesjekk pålydende 10.000,-
 • Finaledommere blir premiert

 

BRUK AV KLISTER

 • Det er kun tillatt å benytte vannløselig klister i klassene 15-18 år. (se kampreglement for godkjente klistertyper).
 • Det er et generelt (NHF-bestemt) klisterforbud opp til og med klassen J/G 14 år. Overtredelse kan medføre et gebyr på kr. 1000,- og eventuelle påløpende utgifter til ekstra rengjøring.
 • Lag som bruker klister ulovlig kan også bli bortvist fra turneringen.

 

SPILLESTEDER

Følgende haller kan bli benyttet. De fleste haller i Larviksdistriktet blir benyttet under arrangementene. Alle hallene befinner seg i en avstand mindre enn 18 km fra Boligmappa Arena.

Siste finale er ferdig ca. kl. 20:00, søndag kveld.

 • Farrishallen
 • Framhallen
 • Fagerlihallen
 • Bommestadhallen
 • Bergslihallen
 • Tjøllinghallen
 • Stavernhallen
 • Nesjarhallen
 • Kveldehallen
 • Boligmappa Arena Larvik (2 baner).

 

DIVERSE

 • Det er ikke tillatt å nyte alkohol eller andre forbudte stoffer i forbindelse med turneringen, heller ikke på reisen til og fra.
 • Deltakere som trosser forbudet vil bli bortvist fra turneringen og rapportert til Norges Håndballforbund.
 • Røyking/snusing er ikke tillatt i hallene og på skolene, og vi oppfordrer alle ledere og foreldre om å avstå fra røyking eller snusing mens turneringen pågår.
 • Det er forbudt å benytte ball i ganger og garderober, samt innendørs på skolene.

 

SPILLERDISPENSASJON

 • Det er ikke lov å ha spillere på aldersdispensasjon i PW-Cupene. (generelt grunnlag)-
 • Unntak ved religion, funksjonsnedsettelse, overganger, alder etc. kan gjøres av PW-Cup-styret, ved skriftlig henvendelse i god tid før turneringen starter.

 

SANITET

 • Røde Kors til stede, og patruljer jevnlig mellom alle hallene.

 

KONTAKTPERSONER

Se baksiden på deltaker-kort for viktige telefonnummer under turneringen eller gå inn på vår hjemmeside www.pwcup.no

 

JURY

 • PW-Cupen oppnevner en jury for turneringen, der arrangørens representant er leder.
 • Videre består juryen av en leder fra et av de deltakende lag, som ikke er involvert, og en representant fra NHF’s observatører.
 • Eventuelle protester må nedlegges i henhold til NHFs protestreglement (https://www.handball.no/regioner/region-ost/praktisk-info-/lover-og-regler/nhfs-kamp-og-konkurransereglement/), og følges slik som beskrevet i PW-Cupens kampreglementet – punkt 7.