Om PW CUPEN

PW Cup (kort for Peter Wessel Cupen) startet som Cort Adeler Cup i 1963. Den var opprinnelig en utendørscup for seniorlag, men utviklet seg etter hvert til hallspill for aldersbestemte klasser. Gründer Terje Anthonsen ønsket å samle alle de beste lagene fra hver krets, og cupen har i alle år vært en styrkeprøve for norske håndballag. Cupen har vært støttet av Color Line, tidligere Larvik Line, siden starten i 1963.

I dag arrangeres PW Cup over tre turneringshelger, fordelt på alderstrinnene 11, 12-13, 14-15 og 16-18 år. I 2014 ble også klassen HU (Håndball for Utvilkingshemmede) etablert, noe som har tilført ny energi og entusiasme i cupen.

Cupen trekker hvert år de beste lagene i aldersgruppen 11 til 18 år fra hele Norge til dyst i Larvik. Turneringen foregår fra januar til mai, og i perioden konkurreres det om gjeve pokaler og titler i et arrangement som har fått en betydelig posisjon i norsk håndballverden.

PW Cup legger også vekt på å avvikle et arrangement med godt sosialt innhold hvor trivsel og kameratskap skal stå sentralt. Ledertreff, diskotek og andre trivselsmessige arrangement er med på å gjøre turneringen til en viktig miljøfaktor i norsk håndballmiljø.