Om PW CUPEN

PW Cup (kort for Peter Wessel Cupen) startet som Cort Adeler Cup i 1963. Den var opprinnelig en utendørscup for seniorlag, men utviklet seg etter hvert til hallspill for aldersbestemte klasser. Gründer Terje Anthonsen ønsket å samle alle de beste lagene fra hver krets, og cupen har i alle år vært en styrkeprøve for norske håndballag. Cupen har vært støttet av Color Line, tidligere Larvik Line, siden starten i 1963.

I dag arrangeres PW Cup over 2-3 turneringshelger, fordelt på alderstrinnene  12- 16 år (12 år spiller iklassen 13 år rekrutt). I 2014 ble også klassen HU (Håndball for Utvilkingshemmede) etablert, noe som har tilført ny energi og entusiasme i cupen.

Cupen trekker hvert år de beste lagene i aldersgruppen 12 til 16 år fra hele Norge til dyst i Larvik. Turneringen foregår fra februar til april, og i perioden konkurreres det om gjeve pokaler og titler i et arrangement som har fått en betydelig posisjon i norsk håndballverden.

PW Cup legger også vekt på å avvikle et arrangement med godt sosialt innhold hvor trivsel og kameratskap skal stå sentralt. Vi har bl.a. arrangert landskamper for aldersbestemte klasser, samt konserter med kjente artister.