NM STRAFFEKAST UTGÅR!

Pga for få lag til NM straffekast, vil denne konkurransen går ut 26-28 april. Vi vil komme sterkere tilbake med dette neste år.

De som har betalt påmeldingsavgift vil få dette refundert ved henvendelse hos oss på mail: post@pwcup.no

Hus å oppgi kontonummer i mail.

Kampoppsett til turneringen 26-28 april kommer førstkommende torsdag.

Husk å melde inn bestillinger på deltakerkort etc på mail: post@pwcup.no, snarest for de som ennå ikke har gjort dette!