Ledige plasser !!

På grunn av noen avmeldinger har vi ledige plasser i:

1 plass i G13,

1 plass  i G16,

1 plass i i J13,

2 plass i J14,

2 plasser i G13 R.