Kampreglement

KAMPREGLEMENT PW-CUP

 1. Spilletid: Spilletider i de innledende kampene for de respektive klassene er 2 x 15 min, pausetid er maks 1 minutt. (Med en kampintervall på 40 minutter, vil de fleste ha mulighet for å varme opp noen minutter på banen før kamp.)
 2. Det spilles etter Norges Håndballforbunds sine regler, vi ber om at alle lag setter seg inn i de respektive reglene.
 3. Det byttes ikke side ved pause og det er ikke lags-timeout.
 4. Lag som står oppført som hjemmelag i kampoppsettet har avkast og starter til venstre for sekretariatet. Begge lag har med kampball og blir enige om hvilken ball som brukes. Dersom uenighet, avgjøres det ved «Stein-Saks-Papir».
 5. Det laget som står sist i kampoppsettet er pliktig til å sørge for at draktkollisjon unngås.
 6. Det er tillatt å benytte seg av inntil 14 spillere pr. kamp, laget kan ha ubegrenset antall spillere i troppen. En spiller kan ikke spille på to lag i samme årsklasse. I finalen vil det premieres inntil 14 spillere og 2 ledere.
 7. Sluttspill: Ved uavgjort kamp i sluttspillet, spilles det «sudden death». Hvem som starter med ballen, avgjøres ved «Stein-Saks-Papir» av en lagleder fra hvert lag (ved sekretariatet) med dommerne til stede. Det laget som scorer første mål, har vunnet kampen.
 8. Finalene i sluttspillet spilles over 2×15 minutter (15 til 20 år er 2×20 min) – alle med 3 minutters pause. Det er tillatt med én lagstimeout til hvert lag i hver finale. Uavgjorte finaler spilles videre med én ekstraomgang av 5 minutter. Hvilket lag som starter med ballen avgjøres ved «Stein-Saks-Papir» mellom de to lags lagledere. Er resultatet fortsatt uavgjort, spilles det «sudden death».
 9. Plassering etter ferdigspilt pulje avgjøres etter NHF’s regler for rekkefølgeberegning i serie- og puljespill. Ved poenglikhet mellom to eller flere lag bestemmes rekkefølgen slik:
  1. a) Poeng i innbyrdes kamper.
   b) Målforskjell (differansen mellom scorede og innslupne mål) i innbyrdes kamper.
   c) Flest scorede mål i innbyrdes kamper.
   d) Målforskjell i samtlige kamper.
   e) Flest scorede mål i samtlige kamper.

Dersom to lag ender likt etter at alle disse forhold er medregnet, foretas loddtrekning om rekkefølgen etter ferdigspilt pulje. Dette gjøres i Hovedsekretariatet i Jotron Arena direkte etter siste puljekamp. Alle lag går videre til PW-cupens sluttspill, men plassering i innledende pulje innvirker på lagets sluttspillstart. Protester kan kun nedlegges av en av kampens parter.

  • Protester på skjønnsmessige dommeravgjørelser vil bli avvist.
  • Protester inngitt på ukorrekt vis vil i regelen bli avvist.
  • Ved manglende innbetaling av protestgebyr, vil protesten bli avvist.Protester: Eventuelle protester på forhold som er skjedd i løpet av kampen, må umiddelbart etter kampslutt, meddeles dommerne og sekretariat i den hallen kampen er spilt. Dommere har ansvar for at begge lag er informert om at protest er nedlagt i kampen. Protesten må ringes inn til turneringsleder umiddelbart etter kampslutt og leveres skriftlig til Hovedsekretariatet i Jotron Arena innen 30 min etter kampslutt. En skriftlig begrunnelse foreligge fra ansvarlige leder. Et protestgebyr på kr. 2000,- må innbetales til Hovedsekretariatet/Vipps innen 1 time etter kampslutt.  Protestgebyret blir tilbakebetalt om protesten blir tatt til følge.
 1. Spilleberettigelse: Alle spillere må være spilleberettiget for den klubben de deltar for Norges Håndballforbund. Sammensatte lag må være påmeldt som sammensatt lag i regionserien i aktuell sesong.
 2. Alle dommere er å ansees som nøytrale.
 3. Dispensasjon: Dersom laget har spillere med dispensasjon i ordinært seriespill vil dette godtas dersom dokumentasjon på dette fremlegges senest 3 uker før turneringsstart. Lag med spillere med dispensasjon, spiller med fulle rettigheter i turneringen og sluttspillet. PW-Cupen vil ikke ha informasjonsplikt utad, men oppgitt dokumentasjon vil forevises ved en eventuell protest. Dispensasjonssøknader som sendes oss senere enn 3 uker før turneringsstart vil bli avvist.
 4. Det er kun tillatt å bruke følgende klistertyper (i klassene 15-20 år): Assist Sport, Select Profcare og Greppet Direct. Kun vannløselig klister tillatt 15-20 år. Alt øvrig klister er forbudt. Overtredelse fører til gebyrer og lag kan bli bortvist fra turneringen. NHF har et generelt klisterforbud til og med J/G 14 år.
 5. Spillere eller lagledere som får blått kort, må stå over lagets neste kamp i turneringen. Turneringsledelsen kan i tillegg utestenge/bortvise fra turneringen – spillere/ledere og lag/klubb ved usportslig opptreden både på og utenfor banen. Alle slike hendelser kan bli rapportert videre til Norges Håndballforbund.
 6. BALLSTØRRELSER: J/G 13 rekrutt  str 0, J/G 13-14 str 1, J15- G 15 str 2, J16-20 str 2, G16 str 2-G20 str 3.

Turneringsledelsen

PW-CUPEN