Kampreglement

KAMPREGLEMENT PW-CUP

 1. Spilletid: Spilletider i de innledende kampene for de respektive klassene er 2 x 15 min.
 2. Det byttes ikke side ved pause og det er ikke lags-timeout.
 3. Alle lag skallevere inn en komplett spiller/deltagerliste i Profixio i forkant av turneringen.
 4. Lag som står oppført som hjemmelag i kampoppsettet har avkast og starter til venstre for sekretariatet. Begge lag har med kampball og blir enige om hvilken ball som brukes. Dersom uenighet, avgjøres det ved trekking (Stein-Saks-Papir.)
 5. Det laget som står sist i kampoppsettet er pliktig til å sørge for at draktkollisjon unngås.
 6. Det er tillatt å benytte seg av inntil 14 spillere pr. kamp, laget kan ha ubegrenset antall spillere i troppen. I finalen vil det premieres inntil 14 spillere og 2 ledere.
 7. Sluttspill: Ved uavgjort kamp i sluttspillet, spilles det «sudden death». Hvem som starter med ballen, avgjøres ved trekking av dommerne med lagleder for hvert lag til stede. Det laget som scorer første mål, har vunnet kampen.
 8. Finalene i sluttspillet spilles over 2×15 minutter ( 15 og 16 år 2 x 20 min)   – alle med 3 minutters pause. Det er tillatt med én lagstimeout til hvert lag i hver finale. Uavgjorte finaler spilles videre med én ekstraomgang av 5 minutter. Hvilket lag som starter med ballen avgjøres ved trekking mellom de to lags lagledere. Er resultatet fortsatt uavgjort, spilles det «sudden death».
 9. Plassering etter ferdigspilt pulje avgjøres etter NHF’s regler for rekkefølgeberegning i serie- og puljespill. Ved poenglikhet mellom to eller flere lag bestemmes rekkefølgen slik:
  1. a) Poeng i innbyrdes kamper.
   b) Målforskjell (differansen mellom scorede og innslupne mål) i innbyrdes kamper.
   c) Flest scorede mål i innbyrdes kamper.
   d) Målforskjell i samtlige kamper.
   e) Flest scorede mål i samtlige kamper.

Dersom to lag ender likt etter at alle disse forhold er medregnet, foretas loddtrekning om rekkefølgen etter ferdigspilt pulje. Dette gjøres i Hoved sekretariatet i Jotron Arena direkte etter siste puljekamp. Alle lag går videre til PW-cupens sluttspill, men plassering i innledende pulje innvirker på lagets sluttspillstart.

 1. Protester: Eventuelle protester på forhold som er skjedd i løpet av kampen, må umiddelbart etter kampslutt, meddeles dommerne og sekretariat i den hallen kampen er spilt. Dommere har ansvar for at begge lag er informert om at protest er nedlagt i kampen. En skriftlig begrunnelse foreligge fra ansvarlige leder, innen 30 min etter at kampen var avviklet. Protesten må leveres til hoved sekretariatet i Jotron Arena. Et protestgebyr på kr. 1000,- må innbetales til hoved sekretariatet innen 1 time etter kampslutt.  Protestgebyret blir tilbakebetalt om protesten blir tatt til følge.
  • Protester kan kun nedlegges av en av kampens parter.
  • Protester på skjønnsmessige dommeravgjørelser vil bli avvist.
  • Protester inngitt på ukorrekt vis vil i regelen bli avvist.
  • Ved manglende innbetaling av protestgebyr, vil protesten bli avvist.
 2. Spilleberettigelse: Alle spillere må være spilleberettiget for den klubben de deltar for Norges Håndballforbund. Sammensatte lag må være påmeldt som sammensatt lag i regionserien i aktuell sesong. Spilleroverganger som er meldt inn og er godkjent av NHF og alle parter – godkjennes også for spill i PW-Cup, selv om disse i utgangspunktet trer i kraft 1/7. Dette ihht §12 pkt. 2 i «reglement for overganger og utlån» Det presiseres at det er ny klubb som (forsikringsmessig og erstatningsmessig) er ansvarlig for spilleren i karantenetiden.
 3. Dommere er å ansees som nøytrale.
 4. Dispensasjon: Dersom laget har spillere med dispensasjon i ordinært seriespill vil dette godtas dersom dokumentasjon på dette fremlegges senest 3 uker før turneringsstart. Lag med spillere med dispensasjon, spiller med fulle rettigheter i sluttspillet. Dispensasjonssøknader som sendes oss senere enn 3 uker før turneringsstart vil bli avvist.
 5. Det er kun tillatt å bruke følgende klistertyper (i klassene 15-18 år): Assist Sport, Select Profcare og Greppet Direct. Kun vannløselig klister tillatt 15-18 år. Alt øvrig klister er forbudt. Overtredelse fører til gebyrer og lag kan bli bortvist fra turneringen. NHF har et generelt klisterforbud til og med J/G 14 år.
 6. Spillere eller lagledere som får blått kort, må stå over lagets neste kamp i turneringen. Turneringsledelsen kan i tillegg utestenge/bortvise fra turneringen – spillere/ledere og lag/klubb ved usportslig opptreden både på og utenfor banen. Alle slike hendelser vil bli rapportert videre til Norges Håndballforbund.
 7. BALLSTØRRELSER: J/G 13 rekrutt  str 0, J/G 13-14 str 1, J15- G 15 str 2, J16-18 str 2, G16 str 2-G18 str 3.

Turneringsledelsen

PW-CUPEN