Kampreglement PW-Cup 2022

         Kampreglement Peter Wessel Cup 2022

 1. Spilletiden er 2×15 min (1 min. pause) for klassene 11-15 år og 2×20 min 16-18 år (1. min. pause). Ikke sidebytte. Ingen «timeout» 12-18 år. Klassene HU spiller 2x 13 min uten sidebytte. Alle lag kan få kamp fredag kveld. Lag som ønsker kamp fredag kveld, gir beskjed om dette ved påmelding. Gi beskjed hvis man ikke kan spille fredag.
 2. Ved uavgjort kamp i sluttspillet, spilles det «sudden death». Hvem som starter med ballen, avgjøres ved loddtrekning av dommerne med lagleder for hvert lag til stede. Det laget som scorer første mål, har vunnet kampen.
 3. Finalene i sluttspillet spilles over 2×15 minutter i klassene 11-15 år (pluss HU) og 2×20 minutter i 16-18 år – alle med 3 minutters pause. Det er tillatt med bare én lagstimeout til hvert lag i hver finalekamp. Lagene velger selv hvilke omgang lagstimeouten skal benyttes. Uavgjort finaler spilles videre med én ekstraomgang av 5 minutter. Er resultatet fortsatt uavgjort, spilles det «sudden death» som nevnt i punkt 2.
 4. Lag som står oppført som hjemmelag i kampoppsettet har avkast og starter til venstre for sekretariatet. Begge lag har med kampball og blir enige med dommere om hvilken ball som brukes.
 5. Det laget som står sist i kampoppsettet er pliktig til å sørge for at draktkollisjon unngås. NB! Sjekk på forhånd med draktoversikten på vår hjemmeside.
 6. Plassering etter ferdigspilt pulje avgjøres etter NHF’s regler for pulje spill i Junior-NM og kvalifisering til sparserien. Det betyr at innbyrdes oppgjør teller først ved poenglikhet. Skulle tre lag havne på samme poengsum, er det en tabell basert på resultatene disse tre lagene i mellom. (Poeng, målforskjell, flest scorende mål) som avgjør rekkefølgen. Dersom to lag ender likt etter at alle disse forhold er medregnet, foretas loddtrekning om rekkefølgen etter ferdigspilt pulje. Dette gjøres i Hovedsekretariatet i Arena Larvik direkte etter siste puljekamp. Alle lag går videre til PW-cupens sluttspill, men plassering i innledende pulje innvirker på lagets sluttspillstart.
 7. Eventuelle protester på forhold som er skjedd i løpet av kampen, må umiddelbart etter kampslutt, meddeles dommerne og sekretariat i den hallen kampen er spilt.  Dommere har ansvar for at begge lag er informert om at protest er nedlagt i kampen. En skriftlig begrunnelse MÅ foreligge fra motstanderslagets ansvarlige leder, innen 15 min etter at kampen var avviklet. Protesten må leveres til sekretariat/hallansvarlige, som videre har ansvar for å videresende protesten til hovedsekretariatet. Et protestgebyr på kr. 1000,- må innbetales til hovedsekretariatet innen 1 time etter kampslutt.  Protestgebyret blir tilbakebetalt om protesten blir tatt til følge.
 8. Det er ikke lov å ha spillere på aldersdispensasjon i PW-Cupene. (generelt grunnlag) Unntak ved religion, funksjonsnedsettelse, alder etc. kan gjøres av PW-Cup-styret ved skriftlig henvendelse i god tid før turneringen starter. Disp. fra egen region kan også søkes om.
 9. Det er kun tillatt å bruke følgende klistertyper (i klassene 15-18 år): Assist Sport, Select Profcare og Greppet Direct. Kun vannløselig klister tillatt 15-18 år. All øvrig klister er forbudt. Overtredelse fører til gebyrer og lag kan bli bortvist fra turneringen. NHF har et generelt klisterforbud til og med J/G 14 år.
 10. Det er bare tillatt å benytte seg av 14 spillere pr. kamp, men laget kan ha ubegrenset antall spillere i troppen. I finalen er det 14 spillere og to ledere som premieres.
 11. Spillere som får direkte rødt kort må stå over lagets neste kamp i turneringen. Dette gjelder også trenere/lagledere. Turneringsledelsen kan i tillegg utestenge/bortvise fra turneringen – spillere/ledere og lag/klubb ved usportslig opptreden både på og utenfor banen. Alle slike hendelser vil bli rapportert videre til Norges Håndballforbund.
 12. BALLSTØRRELSER: J/G 12 år str 0, J/G 13-14 og HU str 1, J15- G 15 str 2, J16-18 str 2, G16 str 2-G18 str 3.

For Turneringsledelsen PW-CUPEN Raymond Pettersen, Turneringsleder, 2021/22