Endelig avgjørelse 25 januar!

Vi har satt frist til 25. januar om det blir gjennomført turneringen for 12-13 år.

Vi avventer siste oppdateringer fra FHI og Larvik Kommune.

Alle innbetalingsfrister er utsatt til 25. januar, så vennligst ikke innbetal noe før denne dato.

Blir 12-13 turneringen avlyst vil alle innbetalinger som er gjort, bli refundert.

14-16 års turneringen i april håper og tror vi går som planlagt i april!