Bespisning

Frokost serveres på avtalt skole, middag serveres i kantinen på Thor Heyerdahl VGS.

Frokost lørdag: 06.00 – 09.30
Middag lørdag: 15.00 – 20.00
Frokost søndag: 06.00 – 09.30
Lag med spillere/ledere som trenger en spesiell meny (pga religion, allergi osv.) må melde fra om dette ved bestilling av deltagerkort.

Man har selv ansvar utover dette for å sørge for egen mat foruten det turneringen serverer.

Frokostbussen stopper ved Jotron Arena (rett ved siden av skolen). Se egen info om busstider.