Avlysning av J18/G18 PW 2023

På grunn av liten påmelding i J18/G18 er disse besluttet avlyst og vi har da valgt å ta inn flere lag fra ventelistekøene i J15/J14 og G15.