16-18 årsklassen +HU-klassen 2016

Alle foto: Julie Gloppe Solem