Skoleoversikt 12-13 år publisert!

På PW-Cups hjemmeside kan du nå finne skoleoversikten 12-13 år. Trykk på Meny og deretter skoleovernatting. Trykk deretter på linken skoleoversikt 12-13 år 2016! Forbehold om et par endringer de neste dagene!

http://pwcup.no/skolene/