Siste frist for bestillinger 14-15 år!

Siste frist for bestillinger av deltakerkort løper ut 18. februar. Husk alle lag må bestille deltakerkort. Dette gjøres på profixio av den som meldte på laget. Betalingsfrist er 25. februar!