Siste frist for bestillinger 12-13 år!

Siste frist for bestillinger av deltakerkort utløper i morgen fredag 25. mars! Husk at alle spillere og ledere må ha enten A-C eller D-kort. Betalingsfrist er satt til 1. april. De som bor på JKØ må bestille D-kort. Faktura for overnatting på JKØ blir tilsendt på mail. Øvrige lag kan generere faktura i Profixio. Kun den som meldte på laget kan logge inn.

Viktig at bestillinger er ferdiggjort innen i morgen fredag 25. mars, da vi nå starter med kampoppsett.