Turneringsreglement / Praktisk informasjon 2019

Turneringsreglement /Praktisk informasjon 2019

ANKOMST/INNSJEKK

 • Deltakerklubbens ansvarlige leder skal melde lagets ankomst i innsjekkskranken på Thor Heyerdahl VGS.
 • Alle lag må registrere seg og levere en underskrevet spiller/lederliste samtidig. Ingen lag er ansett som klar for spill før dette er gjort.
 • Informasjonsmateriell sammen med deltakerkort, t-skjorter, adgangskort m.m. vil bli utlevert ved innsjekk.
 • Hvis betaling for deltakerkort og påmeldingsavgift ikke er registrert, må kvittering forevises.
 • Åpningstider innsjekk fredag kl. 16:30 – 22:00
 • Åpningstider innsjekk lørdag.08:00 – 09:00 (ved behov)
 • Husk å sjekke eventuelle endringer i kampprogrammet.

Kontaktperson for innsjekk er:

Aina Brøttem, Mobil: 90 89 94 03

 

HALLENE

 • Spillere og ledere med deltakerkort og ikledd idrettsantrekk har gratis adgang til alle haller.
 • I Farrishallen er det viktig at spillere og ledere oppholder seg til HØYRE for inngangen, eller oppe på galleriet. (Inngang bak spillerbenker til høyre for inngangen)
 • Se kartbeskrivelse og GPS-adresser til haller og overnattingssteder på vår hjemmeside under «Haller».

 

DELTAKERKORT

I likhet med tidligere år drar de som overnatter i arrangørens regi nytte av deltagerkortets tilbud.

 • Påmeldingsavgift: kr: 2000,- Uøved 12 år- 1.400,- kr- HU-klassen 1.200,- kr-NM-straffekast 1000,- kr pr lag.

Deltakerkort:

 • A-kort: kr. 1300,- , inkluderer: (uøved 12 år kr. 1.200)
  • Overnatting fredag til søndag på skole
  • Frokost og middag lørdag og søndag
  • Fri transport mellom hallene (fremvise deltakerkort ved påstigning)
  • Adgang til håndballdiskoteket (12 – 15 års turneringene)
  • PW-Cup t-skjorte i spesialdesignet Prodry-kvalitet
 • Deltakerkort C – kr. 750,- Inkluderer:
  • Middag lørdag og søndag kantina på THvs.
  • Fri transport mellom hallene –
  • Adgang til håndballdiskoteket (12 -15 års turneringene)
  • PW-Cup t-skjorte i spesialdesignet Prodry-kvalitet
 • Deltakerkort D – kr. 390,- Inkluderer:
  • Gjelder deltagere og lag som ikke overnatter
  • Adgang til håndballdiskoteket lørdag  (12 – 15 års turneringene)
  • Fri transport mellom hallene (deltakerkort må forevises)
  • PW-Cup t-skjorte i spesialdesignet Prodry-kvalitet

Viktig informasjon:

 • Bestilling av deltakerkortene er bindende med +/- ett kort!
 • Alle innbetalinger må være registrert 4 uker før turneringen starter.
 • Lag som trekkes seg etter påmeldingsfristen må betale et gebyr på kr. 2000,-
 • Lag som ikke møter til turneringsstart uten å ha gitt skriftlig beskjed, mister innbetalt påmeldingsgebyr og deltakeravgift.
 • Dessuten vil lag som ikke møter til turneringsstart blir belastet med et gebyr på kr. 5000,-

 

PIZZASERVERING

 • Pizza må bestilles på forhånd i PROFIXIO, ved påmelding.
 • Frist for bestilling er en uke før turneringen starter. (sjekk på mail etter det)
 • Gjelder kun for 12 – 15 års turneringene.
 • Pris: 100,- pr. person. Buffet inkl. drikke.

Servering skjer i kantina på Thor Heyerdahl videregående skole.

 

MATPAKKER

 • Matpakker kan bestilles på forhånd i PROFIXIO, ved påmelding.
 • Dette er matpakker som smøres selv i frokostserveringen.
 • Emballasje til matpakker fås utlevert til lag som har bestilt dette på forhånd.
 • Pris pr. matpakke pr. dag: 45,- inkl. en drikke.

 

OVERNATTING

Praktisk informasjon i forhold til overnatting på skoler:

 • Overnatting skjer som regel på skoler i nærheten av idrettshallene.
 • Deltakerkort må kunne fremvises ved kontroll.
 • Lederne plikter å orientere sine spillere om branninstrukser og det reglementet som gjelder det enkelte overnattingssted.
 • Utgangsdørene til skolene vil bli stengt ca. klokka 23.30.  Klokka 24.00 bør det være fullstendig ro.
 • Lag eller enkeltpersoner som ikke overholder bestemmelsene vil kunne risikere å bli bortvist fra turneringen og rapportert til Norges Håndballforbund.
 • Overnatting på JKØ-Stavern må bestilles på post@pwcup.no.
 • Hvert lag skal minst ha en voksen leder tilstede under overnattingen.
 • Når lagene er klare for avreise skal de kontakte vaktmannskap for godkjenning av oppryddingen.
 • Kostnader ved eventuelle ødeleggelser bæres av det laget som har bodd på klasserommet. Pulter og stoler settes på plass før avreise.
 • Utsjekk av rom: senest søndag kl. 12.00. Lag som ikke overholder denne delen av reglementet eller reiser uten godkjent opprydding vil bli belastet med et gebyr på kr 1500,-
 • Deltakende lag kan oppbevare bagasje i Arena Larvik på eget ansvar, etter at de har ryddet ut i klasserommene.

 

TRANSPORT 

PW-Cup har busser som kjører mellom alle hallene. Alle bussene har sitt utgangspunkt ved Arena Larvik. Sjekk vår hjemmeside eller oppslag i hallene for rutetidene. Rutetidene blir publisert på www.pwcup.no. Transport (minibuss) kan bestilles på mobil 91168670. Betales av laga til en hyggelig pris. Kontaktperson: Ståle Grønn.

 • Det er IKKE satt opp busstransport fredag.
 • Lag som kommer med båt, tog eller fly, må selv sørge for transport til Larvik eller til overnattingsstedet. PW-Cup er selvfølgelig behjelpelig med å bestille spesialtransport, mot avgift (minibuss). Send mail til: post@pwcup.no
 • Deltakere må kunne vise frem deltakerkort uoppfordret ved transport mellom hallene.

 

Informasjon til lag med D-kort (altså som ikke overnatter på skolene):

 • Lagene må selv sørge for transport fram til stoppesteder for våre busser.

 

DISKOTEK

Gjelder for 12 – 15 års klassene.

 • Hvor: I Sliperiet, like ved Hotell Farris Bad. (like ved den store parkeringsplassen rett ved elva)
 • Klokka: 20.00 til 23.00. Det blir satt opp busser til og fra diskoteket til skoler utenfor sentrum.

Deltakerkortet gjelder som inngangsbillett. Ledige billetter kan kjøpes ved inngangen.

 

MÅLTIDER

 • Hvor: I kantinen på Thor Heyerdahl videregående skole, Hoffsgate 6, 3262 Larvik.
  • Lørdag.
   • Frokost: 06.30 – 09.30.
   • Middag: 15.00- 19.30
  • Søndag:
   • Frokost: 06.30 – 09.30
   • Middag  13.00 – 17.00

Lag med spillere/ledere som trenger en spesiell meny (pga religion, allergi osv.) må melde fra om dette ved bestilling av deltakerkortene (i PROFIXIO)

 

PW-Cup ARTIKLER

PW-Cup t-skjorten er betalt gjennom deltakerkortet og deles ut til leder ved henting av disse.

Øvrige artikler selges i sportsboden Arena Larvik. Her selges blant annet PW-Cupens hettejakke.

 

PREMIERING

Vinnerlagene får:

 • PW-Cup trofeet
 • Gullmedaljer til spiller/ledere (14 + 2)
 • Vinner-T-skjorter til spiller/ledere (14 +2)

 

Sølvvinnere får:

 • PW-Cup pokal
 • Sølvmedaljer til hver spiller/ ledere (14+2)

 

Tilleggspremier:

 • «Finalens mest verdifulle spiller» – som får spesialdesignet glasstrofe.
 • «All-star-team» – får All-star-team T-skjorte
 • Vinnere i 16 – 18 årsklassene får en gavesjekk pålydende 10.000,-
 • Finaledommere blir premiert

 

BRUK AV KLISTER

 • Det er kun tillatt å benytte vannløselig klister i klassene 15-18 år. (se kampreglement for godkjente klistertyper).
 • Det er et generelt (NHF-bestemt) klisterforbud opp til og med klassen J/G 14 år. Overtredelse kan medføre et gebyr på kr. 1000,- og eventuelle påløpende utgifter til ekstra rengjøring.
 • Lag som bruker klister ulovlig kan også bli bortvist fra turneringen.

 

SPILLESTEDER

Følgende haller kan bli benyttet. De fleste haller i Larviksdistriktet blir benyttet under arrangementene. Alle hallene befinner seg i en avstand mindre enn 18 km fra Boligmappa Arena.

Siste finale er ferdig ca. kl. 20:00, søndag kveld.

 • Farrishallen
 • Framhallen
 • Fagerlihallen
 • Bommestadhallen
 • Bergslihallen
 • Tjøllinghallen
 • Stavernhallen
 • Nesjarhallen
 • Boligmappa Arena Larvik (2 baner).

 

DIVERSE

 • Det er ikke tillatt å nyte alkohol eller andre forbudte stoffer i forbindelse med turneringen, heller ikke på reisen til og fra.
 • Deltakere som trosser forbudet vil bli bortvist fra turneringen og rapportert til Norges Håndballforbund.
 • Røyking/snusing er ikke tillatt i hallene og på skolene, og vi oppfordrer alle ledere og foreldre om å avstå fra røyking eller snusing mens turneringen pågår.
 • Det er forbudt å benytte ball i ganger og garderober, samt innendørs på skolene.

 

SPILLERDISPENSASJON

 • Det er ikke lov å ha spillere på aldersdispensasjon i PW-Cupene. (generelt grunnlag)
 • Unntak ved religion, funksjonsnedsettelse, alder etc. kan gjøres av PW-Cup-styret, ved skriftlig henvendelse i god tid før turneringen starter.

 

SANITET

 • Røde Kors til stede, og patruljer jevnlig mellom alle hallene.

 

KONTAKTPERSONER

Se baksiden på deltaker-kort for viktige telefonnummer under turneringen eller gå inn på vår hjemmeside www.pwcup.no

 

JURY

 • PW-Cupen oppnevner en jury for turneringen, der arrangørens representant er leder.
 • Videre består juryen av en leder fra et av de deltakende lag, som ikke er involvert, og en representant fra NHF’s observatører.
 • Eventuelle protester må nedlegges i henhold til NHFs protestreglement (https://www.handball.no/regioner/region-ost/praktisk-info-/lover-og-regler/nhfs-kamp-og-konkurransereglement/), og følges slik som beskrevet i PW-Cupens kampreglementet – punkt 7.