Turneringsreglement 2018

Turneringsreglement PW-Cup 2018

Ankomst: Klubbens ansvarlige leder skal melde lagets ankomst i innsjekkskranken som befinner seg i Thor Heyerdahl VGS. Inngang fra området mellom Arena Larvik og Skolen. Informasjonsmateriell sammen med deltakerkort, t-skjorter, adgangskort m.m. vil bli utlevert her. Hvis betaling for deltakerkort og påmeldingsavgift ikke er registrert, må kvittering forevises. Innsjekk fra kl. 1700 fredag. VIKTIG: Alle lag må registrere seg og levere en underskrevet spiller/lederliste samtidig. Ingen lag er ansett som klar for spill før dette er gjort. Husk å sjekke eventuelle endringer i kampprogrammet.

Hallene: Gratis adgang til hallene har kun spillere i idrettsantrekk og ledere med PW-Cupens deltakerkort. Spillere i idrettsantrekk skal i Farrishallen bare oppholde seg til høyre for inngangen, eller oppe på galleriet. Se kartbeskrivelse og GPS-adresser til haller og overnattingssteder på vår hjemmeside.

Deltakerkort: I likhet med tidligere PW-Cuper drar de som overnatter i arrangørens regi nytte av deltagerkortets tilbud: Påmeldingsavgift: kr: 2000,-

Deltakerkort A – kr. 1300,- – Overnatting fredag/søndag på skole – Frokost og middag lørdag/søndag – Fri transport mellom hallene (deltakerkort må forevises) – Adgang til håndballdiskoteket lørdag (Ikke disco 16-18 års turneringen). PW-Cup t-skjorte i spesialdesignet Prodry-kvalitet.

Deltakerkort C – kr. 750,- – Dagskort på middag lørdag og søndag kantina på THVGS. – Transport mellom hallene – PW-Cup t-skjorte.

Deltakerkort D – kr. 390,- (Gjelder deltagere og lag som ikke overnatter) – PW-Cup t-skjorte, Adgang til håndballdiskoteket lørdag (disco kun 12-15 år) – Fri transport mellom hallene (deltakerkort må forevises)

Bestilling av deltakerkortene er bindende med +/- ett kort! Alle innbetalinger må være registrert 4 uker før turneringen starter. Lag som trekkes seg etter påmeldingsfristen må betale et gebyr på kr. 2000,- Lag som ikke møter til turneringsstart uten å ha gitt skriftlig beskjed, mister innbetalt påmeldingsgebyr og deltakeravgift. Dessuten vil lag som ikke møter til turneringsstart blir belastet med et gebyr på kr. 5000,-

Pizzaservering: Alle lag kan bestille pizzabuffet ved ankomst fredag kveld. Den blir servert i kantina THVGS. Obs! Dette gjelder kun i 12-15 års turneringene. Pris er kr 100 pr person inkl. drikke. Bestilling gjøres fra vår hjemmeside.

Matpakker: Matpakker kan bestilles via påmelding. Dette er matpakker som smøres selv i frokostserveringen, hvor det blir levert ut poser til lag som har bestilt dette på forhånd.

Overnatting:

Overnatting skjer som regel på skoler i nærheten av idrettshallene. Deltakerkort må kunne fremvises ved kontroll. Lederne plikter å orientere sine spillere om branninstrukser og det reglementet som gjelder det enkelte overnattingssted. Utgangsdørene til skolene vil bli stengt kl. 23.30 og kl. 24.00 skal det være fullstendig ro. Lag eller enkeltpersoner som ikke overholder bestemmelsene vil kunne risikere å bli bortvist fra turneringen og rapportert til Norges Håndballforbund. Overnatting på JKØ-Stavern må bestilles på post@pwcup.no. Hvert lag skal minst ha en voksen leder tilstede under overnattingen.

Transport: PW-Cupen har busser som kjører mellom alle hallene. Alle bussene har sitt utgangspunkt ved Arena Larvik. Sjekk vår hjemmeside eller oppslag i hallene for rutetidene. Rutetidene blir publisert på www.pwcup.no. Lag med D-kort (altså som ikke overnatter på skolene) må selv sørge for transport fram til stoppesteder for våre busser. Det er ikke satt opp busser fredag. Lag som kommer med båt, tog eller med fly, må selv sørge for transport til Arena Larvik eller til overnattingstedet, men vi er selvfølgelig behjelpelig, og spesialtransport kan bestilles mot avgift (minibuss). Deltakere må kunne vise frem deltakerkort uoppfordret ved transport mellom hallene. Viktig! Når lagene er klare for avreise skal de kontakte vaktmannskap for godkjenning av oppryddingen. kostnader ved eventuelle ødeleggelser bæres av det laget som har bodd på klasserommet. Pulter og stoler settes på plass før avreise. Alle lag må være ute av klasserommene senest søndag kl. 12.00. Lag som ikke overholder denne delen av reglementet eller reiser uten godkjent opprydding vil bli belastet med et gebyr på kr 1500,-. Deltakende lag kan oppbevare bagasje i Arena Larvik etter at de har ryddet ut i klasserommene.

Diskotek: For J/G 14-15 og 12-13 er det lørdag diskotek i Sliperiet, like ved Farris Bad fra kl. 20.00 til 23.00. Deltakerkortet gjelder som inngangsbillett. Ledige billetter kan kjøpes ved inngangen.

Måltider: Bespisning foregår i kantinen på Thor Heyerdahl VGS.

Frokost lørdag: 06.30 – 09.30. Middag lørdag: 15.00- 18.30

Frokost søndag: 06.30 – 09.30 Middag søndag: 13.00 – 16.00

Lag med spillere/ledere som trenger en spesiell meny (pga religion, allergi osv.) må melde fra om dette ved bestilling av deltakerkortene.

PW-Cup artikler: PW-Cup t-skjorten er betalt gjennom deltakerkortet og deles ut til leder ved henting av disse. Øvrige artikler selges i sportsboden i Arena Larvik.

Premiering: Vinnerlagene får: Det nye, gedigne PW-Cup trofeet Hver spiller/leder (totalt 14+2) får gullmedaljer og vinner t-skjorte. Sølvvinnere får: PW-Cupens pokal Hver spiller/leder (totalt 14+2) får sølvmedaljer. Tilleggspremier Finaledommere blir også premiert og det blir kåret “Finalens mest verdifulle spiller” som får ett spesialdesignet glasstrofe. Det blir kåret et “all star team” som får sine premier og vinnere i klasse J/G 16-18 år får i tillegg en gavesjekk pålydende kr. 10.000!

Klister: Det er kun tillatt å benytte vannløselig klister i klassene 15-18 år. (se kampreglement for godkjente klistertyper). Det er et generelt (NHF-bestemt) klisterforbud opp til og med klassen J/G 14 år. Overtredelse kan medføre et gebyr på kr. 1000,- og eventuelle påløpende utgifter til ekstra rengjøring. Lag som bruker klister ulovlig kan også bli bortvist fra turneringen.

Spillesteder: Følgende haller kan bli benyttet: Farrishallen, Framhallen, Fagerlihallen, Bommestadhallen, Bergslihallen, Tjøllinghallen, Kveldehallen, Stavernhallen, Nesjarhallen, og to baner i Arena Larvik. Alle i en avstand mindre enn 18 km fra Arena Larvik hvor alle finalene blir spilt. Siste finale er ferdig ved 20-tiden søndag kveld.

Diverse: Det er ikke tillatt å nyte alkohol eller andre forbudte stoffer i forbindelse med turneringen, heller ikke på reisen til og fra. Deltakere som trosser forbudet vil bli bortvist fra turneringen og rapportert til Norges Håndballforbund. Røyking/snusing er ikke tillatt i hallene og på skolene, og vi oppfordrer alle ledere og foreldre om å avstå fra røyking eller snusing mens turneringen pågår. Det er forbudt å benytte ball i ganger og garderober, samt innendørs på skolene.

Spillerdispensasjon: Det er ikke lov å ha spillere på aldersdispensasjon i PW-Cupene. (generelt grunnlag) Unntak ved religion, funksjonsnedsettelse etc. kan gjøres av PW-Cup-styret ved skriftlig henvendelse i god tid før turneringen starter.

Sanitet: I alle haller er Røde Kors til stede, og patruljer jevnlig mellom alle hallene.

Kontaktpersoner: Se det trykkede kampprogrammet og baksidene av deltaker-kortet for viktige telefoner under turneringen eller gå inn på vår hjemmeside: www.pwcup.no

Jury: PW-Cupen oppnevner en turneringsjury med arrangørens representant som leder. Videre består juryen av en leder fra et av de deltakende lag, som ikke er involvert og en representant fra NHF’s observatører. Eventuelle protester må nedlegges i henhold til NHF’s protestreglement og gjøres slik som beskrevet i PW-Cupens kampreglementet – punkt 7.