Glassverket J16 har trukket seg 

Glassverket J16 har nettopp meldt frafall. Alle deres kamper utgår dermed fra turneringen.